Doğal Sitlerin Dereceleri Değişiyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, geçtiğimiz ay gönderdiği bir yazı ile, Muğla il sınırları içinde yer alan Doğal Sitlerin irdelenmesiyle oluşan 1/25.000 Öneri haritalarını incelemek üzere Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne iletti. Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi İmar Komisyonu, ilçe belediyelerinden gelen bölgesel incelemeler doğrultusunda konu ile ilgili bir rapor hazırladı. 
Bodrum ve Marmaris Belediyeleri haritaları sivil toplum örgütleri ile birlikte kent konseylerinde inceleyerek detaylı raporlarını Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu’na sunarken, Fethiye bölgesi ile ilgili rapor meclis üyeleri tarafından hazırlandı. 
Ne yazık ki bölgemize ait öneri planlardan ancak meclis toplantısının yapıldığı gün haberdar olabildik ve rapora bir katkı sağlayamadık. Ancak haritalar üzerinde incelemelere başladık. 
Belediye Meclisinin raporunda da belirtildiği gibi; bakanlığın ilettiği belgelerde konuyla ilgili herhangi bir gerekçeli bilimsel araştırma raporu bulunmuyor. Bu nedenle, söz konusu öneri koruma statülerinin bilimsel gerekçeleri incelenemiyor. 
Doğal Sitlerin derecelendirilmesinde kullanılan 1. Derece, 2.Derece 3. Derece tanımlarının yerine Kesin Korunacak Hassas Alan, Nitelikli Doğal Koruma Alanı ve Sürdürülebilir Koruma Ve Kontrollü Kullanım Alanı tanımları getirilmiş.
Haritalar üzerinde yapılan incelemelerde ilk göze çarpan konu Ölüdeniz Kumburnu bölgesinin 1. Derece Doğal Sit olan statüsünün düşürülerek “Sürdürülebilir Koruma Ve Kontrollü Kullanım Alanı”, eski deyimiyle 3. Derece Doğal Sit haline getirilmesi. Kayaköy, Gemiler, Kelebekler Vadisi, Kabak, Sarıgerme gibi bölgelerdeki sit derecelerinin de düşürüldüğü görülüyor. Oyuktepe (Karagözler Mahallesinden başlayan yarımada) Bölgesinde Kesin Korunacak Hassas Alan olarak belirlenen bölgenin deniz kıyısında yer alan bölümleri ise yapılaşma baskısını arttıracak şekilde Sürdürülebilir Koruma Ve Kontrollü Kullanım Alanı olarak belirlenmiş.
Plan ile ilgili çalışma ve görüşmelerimiz devam ediyor.
Haritalar henüz askıya çıkmadı ancak yakın bir tarihte karşımıza çıkacak ve bölgemizin geleceği için önemli kararlar verilecek. Bu süreçte Bizler, bu bölgede yaşamını sürdüren kişiler olarak bu kararların hangi gerekçelerle verildiğini bilmeli, konuyu birlikte inceleyerek gerekli yerlerde müdahale etme hakkımızı kullanmalıyız. Çünkü çevremiz planlanırken başkaları tarafından alınacak yanlış kararlar bizlerin yaşamını etkileyecek.
 
Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu'nun konu ile ilgili hazırladığı rapora Eklenen Belgeler bölümünden ulaşabilirsiniz.